Bijwerkingen melden

U kunt bijwerkingen melden bij Stichting Lareb
www.lareb.nl voor meldingsformulier

Of rechtstreeks bij Incyte Biosciences
per telefoon +800 000 27423

Medische informatie

Om medische informatie aan te vragen
kunt u contact opnemen met de afdeling Medical Information
via e-mail eumedinfo@incyte.com
of per telefoon +800 000 27423

NL/ICLG/P/19/0021 – oktober 2019
 
  Incyte Biosciences Benelux B.V.
Paasheuvelweg 25
1105 BP Amsterdam
Tel: +31 20 261 93 00
hellobenelux@incyte.com